จิตรลัดดา แสนตา

COLA KKU ได้รับเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการในระบบงานหลัก ตามนโยบายของ มข.

COLA KKU ได้รับเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ …

COLA KKU ได้รับเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการในระบบงานหลัก ตามนโยบายของ มข. Read More »

COLA KKU จัดเวทีสรุปบทเรียนและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1

โครงการยุวชนอาสา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เด่นชัดด้านขับเคลื่อนก …

COLA KKU จัดเวทีสรุปบทเรียนและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 Read More »

COLA KKU สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

      ในสังคมไทยปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการด …

COLA KKU สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน Read More »

COLA KKU ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ในโอกาสรับรางวัลและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. วิทยาลัยการป …

COLA KKU ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ในโอกาสรับรางวัลและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ Read More »

COLA KKU นำร่องใช้งานแพลตฟอร์ม CANVAS LMS จัดการเรียนการสอนออนไลน์แห่งแรกของ มข.

ในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามีบทบา …

COLA KKU นำร่องใช้งานแพลตฟอร์ม CANVAS LMS จัดการเรียนการสอนออนไลน์แห่งแรกของ มข. Read More »

ขอนแก่นโมเดล

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหนังสือขอนแก่นโมเดลแก่ผู้นำรัฐบาล

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนี …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหนังสือขอนแก่นโมเดลแก่ผู้นำรัฐบาล Read More »

นักศึกษา COLA KKU ปูพรมลงพื้นที่ 14 โครงการยุวชนอาสา 15 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์

       โครงการยุวชนสร้างชาติ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพ …

นักศึกษา COLA KKU ปูพรมลงพื้นที่ 14 โครงการยุวชนอาสา 15 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์ Read More »

คณาจารย์ COLA ร่วม Workshop การวิเคราะห์นโยบายแบบ Foresight กับ สอวช. ก่อนลงพื้นที่สำรวจในระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม …

คณาจารย์ COLA ร่วม Workshop การวิเคราะห์นโยบายแบบ Foresight กับ สอวช. ก่อนลงพื้นที่สำรวจในระดับภูมิภาค Read More »

ก้าวเล็กๆของคนรุ่นใหม่จาก COLA KKU สู่ความยิ่งใหญ่ของประเทศไทย

ตามที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU …

ก้าวเล็กๆของคนรุ่นใหม่จาก COLA KKU สู่ความยิ่งใหญ่ของประเทศไทย Read More »

COLA KKU ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมรายงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non Degree) การบริหารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ท่าอากาศยานจังหวัด …

COLA KKU ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมรายงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non Degree) การบริหารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Read More »

Scroll to Top