ธนันชนัย อุ่นสิม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัช […]

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัช

คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมค

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ Read More »

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชนะเลิศ Pharmacy quiz จากการแข่งขัน Pharmacy Event (PCE) ครั้งที่ 15

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟอร์ด

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชนะเลิศ Pharmacy quiz จากการแข่งขัน Pharmacy Event (PCE) ครั้งที่ 15 Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Bas

คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1 Read More »

คณะเภสัช มข. ร่วมประชุม The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023

The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 202

คณะเภสัช มข. ร่วมประชุม The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 Read More »

นศภ.ธนวิช ทองสอดแสง ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายธนวิ

นศภ.ธนวิช ทองสอดแสง ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น Read More »

คณะเภสัช จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมค

คณะเภสัช จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ Read More »

โรงพยาบาลขอนแก่น นำ นศ.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มข.

17 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร

โรงพยาบาลขอนแก่น นำ นศ.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มข. Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภส

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข Read More »

Scroll to Top