ธนันชนัย อุ่นสิม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัช มข. ร่วมประชุม The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023

The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 202 …

คณะเภสัช มข. ร่วมประชุม The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 Read More »

นศภ.ธนวิช ทองสอดแสง ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายธนวิ …

นศภ.ธนวิช ทองสอดแสง ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น Read More »

คณะเภสัช จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมค …

คณะเภสัช จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ Read More »

โรงพยาบาลขอนแก่น นำ นศ.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มข.

17 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร …

โรงพยาบาลขอนแก่น นำ นศ.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มข. Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภส …

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข Read More »

ผู้บริหารคณะเภสัช ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics Symposium 2023

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.นรินทร์ จ …

ผู้บริหารคณะเภสัช ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics Symposium 2023 Read More »

เครือข่าย บพค. ประชุมหารือความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ และเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสั …

เครือข่าย บพค. ประชุมหารือความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ และเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต Read More »

เภสัช มข. ขอแสดงความยินดี นศ.ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรั …

เภสัช มข. ขอแสดงความยินดี นศ.ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ 2565 Read More »

Scroll to Top