ธนันชนัย อุ่นสิม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัช …

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UP ประเทศกัมพูชา Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัช …

คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมค …

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ Read More »

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชนะเลิศ Pharmacy quiz จากการแข่งขัน Pharmacy Event (PCE) ครั้งที่ 15

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟอร์ด …

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชนะเลิศ Pharmacy quiz จากการแข่งขัน Pharmacy Event (PCE) ครั้งที่ 15 Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม Bas …

คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Basic-Intermediate Power BI และการประยุกต์ใช้ Power BI ระยะที่ 1 Read More »

คณะเภสัช มข. ร่วมประชุม The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023

The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 202 …

คณะเภสัช มข. ร่วมประชุม The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 Read More »

นศภ.ธนวิช ทองสอดแสง ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ นายธนวิ …

นศภ.ธนวิช ทองสอดแสง ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น Read More »

คณะเภสัช จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ

17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมค …

คณะเภสัช จัดอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงานในห้องปฏิบัติการ Read More »

โรงพยาบาลขอนแก่น นำ นศ.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มข.

17 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร …

โรงพยาบาลขอนแก่น นำ นศ.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มข. Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภส …

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข Read More »

Scroll to Top