Prowpo

ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on Boosting H-Index (Series I )” ผลักดัน Citation Score มุ่งสู่ World Class Research University

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 […]

ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on Boosting H-Index (Series I )” ผลักดัน Citation Score มุ่งสู่ World Class Research University Read More »

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหาร Weihenstephan – Triesdorf University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ นำโดย

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหาร Weihenstephan – Triesdorf University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Read More »

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ Campus Asia Program ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของเอเชีย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 -16:00 น. (เวลาประเทศ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ Campus Asia Program ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของเอเชีย Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแ

กองการต่างประเทศ มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid ต้อนรับอบอุ่น สู่รั้วมอดินแดง Read More »

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ หารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ร่วมกับ Visiting Professor จาก Ohio State University, USA

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์นวรัตน์ ดร.วราอัศว

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ หารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ร่วมกับ Visiting Professor จาก Ohio State University, USA Read More »

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมหารือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนย่า (project on Thailand-Kenya sustainable Agro-technologies development)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคา

ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมหารือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนย่า (project on Thailand-Kenya sustainable Agro-technologies development) Read More »

The QUALI-DEC Project – คลอดปลอดภัย (Safe Birth Thailand) โครงการเพื่อสนับสนุนให้คุณแม่ตั้งครรภ์และครอบครัวมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคลอดอย่างปลอดภัย

‘การผ่าตัดคลอดโดยไม่จำเป็น’ นับว่าเป็นเรื่องที่สมควรยกมาเป็นป

The QUALI-DEC Project – คลอดปลอดภัย (Safe Birth Thailand) โครงการเพื่อสนับสนุนให้คุณแม่ตั้งครรภ์และครอบครัวมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคลอดอย่างปลอดภัย Read More »

ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on European Funding Opportunities & Horizon 2022” เพื่อผลักดันให้เข้าถึงแหล่งทุน EU โดยเฉพาะทุน Horizon 2022

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตว

ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on European Funding Opportunities & Horizon 2022” เพื่อผลักดันให้เข้าถึงแหล่งทุน EU โดยเฉพาะทุน Horizon 2022 Read More »

ฝ่ายการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียน “ทำอย่างไรให้ได้ทุน NIH : NIH Ep. 2022” เผื่อขับเคลื่อนงานวิจัย มข. สู่ Global Frontier Research University

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตว

ฝ่ายการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียน “ทำอย่างไรให้ได้ทุน NIH : NIH Ep. 2022” เผื่อขับเคลื่อนงานวิจัย มข. สู่ Global Frontier Research University Read More »

กองการต่างประเทศ มข. ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม โครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล (Global Perspectives in the Workplace)” กิจกรรมที่ 4: Mock Interview สำเร็จ ด้านเตรียมพร้อมสมรรถนะสากลนักศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กองการต่างประเทศ มห

กองการต่างประเทศ มข. ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม โครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล (Global Perspectives in the Workplace)” กิจกรรมที่ 4: Mock Interview สำเร็จ ด้านเตรียมพร้อมสมรรถนะสากลนักศึกษา Read More »

Scroll to Top