Prowpo

กองการต่างประเทศ จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ ชั้น …

กองการต่างประเทศ จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงในการสร้างความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงในการสร้างความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว Read More »

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือ ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ยกระดับ วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 4 …

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือ ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ยกระดับ วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม Read More »

ผู้แทนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Japan Foundation, Bangkok

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันขงจื่อ มหา …

ผู้แทนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Japan Foundation, Bangkok Read More »

ผู้บริหาร มข. ร่วมแสดงความยินดี กับ นายสุริยัน วิจิตรเลขการ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐ …

ผู้บริหาร มข. ร่วมแสดงความยินดี กับ นายสุริยัน วิจิตรเลขการ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง Read More »

ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมออนไลน์ ในหัวข้อ “The 120th Anniversary in Memorial of H.R.H Princess Srinagarindha”ร่วมรำลึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ. …

ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมออนไลน์ ในหัวข้อ “The 120th Anniversary in Memorial of H.R.H Princess Srinagarindha”ร่วมรำลึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี Read More »

นศ. มข. คว้า รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน “รางวัลเส้นทางสายไหม” ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่จีน ณ จังหวัดขอนแก่น …

นศ. มข. คว้า รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน “รางวัลเส้นทางสายไหม” ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 Read More »

กองการต่างประเทศ มข. บริการรับส่ง มข.- ตม. เสียงสะท้อนนศ.ต่างชาติดีเกินคาด

กองการต่างประเทศ จัดบริการบริการรถรับ-ส่ง ฟรี สำหรับบุคลากรแล …

กองการต่างประเทศ มข. บริการรับส่ง มข.- ตม. เสียงสะท้อนนศ.ต่างชาติดีเกินคาด Read More »

มข. จัดปฐมนิเทศการเรียนหลักสูตร AI Online: MIT Critical Data ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 …

มข. จัดปฐมนิเทศการเรียนหลักสูตร AI Online: MIT Critical Data ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

Scroll to Top