Paporn

กระทรวงอุดมศึกษา เร่งช่วยผู้รับกระทบโควิด-19 จ้างงานคนละ 9,000 บาท นาน 6 เดือน 8 จว.อีสานอีสาน เลือก มข.เป็นแม่ข่ายบริหารจัดการ

กระทรวง อุดมศึกษาฯ เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จ้าง …

กระทรวงอุดมศึกษา เร่งช่วยผู้รับกระทบโควิด-19 จ้างงานคนละ 9,000 บาท นาน 6 เดือน 8 จว.อีสานอีสาน เลือก มข.เป็นแม่ข่ายบริหารจัดการ Read More »

OPSCD COLA KKU สร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ ประชุมทางไกลผ่าน “ซูม” หาคำตอบโลกหลัง Covid-19 และส่งความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาล …

OPSCD COLA KKU สร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ ประชุมทางไกลผ่าน “ซูม” หาคำตอบโลกหลัง Covid-19 และส่งความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 Read More »

ศูนย์ OPSCD ขอเชิญ พบกับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ “เอกสารการวิจัยและวิชาการ และเอกสารเผยแพร่กิจกรรมของ COLA KKU” อ่านง่าย ที่ใดก็สะดวก และฟรี

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ OPERAT …

ศูนย์ OPSCD ขอเชิญ พบกับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ “เอกสารการวิจัยและวิชาการ และเอกสารเผยแพร่กิจกรรมของ COLA KKU” อ่านง่าย ที่ใดก็สะดวก และฟรี Read More »

COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2563

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมเป็ …

COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2563 Read More »

ศูนย์ OPSCD ขอเชิญ พบกับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “ระบบประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ของเกาหลีใต้ มาเลเซีย และสิงคโปร์” อ่านง่าย ที่ใดก็สะดวก และฟรี

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Operat …

ศูนย์ OPSCD ขอเชิญ พบกับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “ระบบประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ของเกาหลีใต้ มาเลเซีย และสิงคโปร์” อ่านง่าย ที่ใดก็สะดวก และฟรี Read More »

ทีมอาจารย์ COLA KKU ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563

ทีมอาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA …

ทีมอาจารย์ COLA KKU ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 Read More »

ศูนย์ OPSCD ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ ปัญหา และความต้องการกับภาคส่วนต่าง ๆ จังหวัดหนองคาย ในการร่วมสนับสนุนการทำงาน พัฒนาบัณฑิตอาสา มข.

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ OPSCD …

ศูนย์ OPSCD ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ ปัญหา และความต้องการกับภาคส่วนต่าง ๆ จังหวัดหนองคาย ในการร่วมสนับสนุนการทำงาน พัฒนาบัณฑิตอาสา มข. Read More »

อาจารย์ COLA KKU ชูยุทธศาสตร์ มข. “Education Transformation” บนเวทีของสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการ OPSCD ในบทบาท อาจารย์ …

อาจารย์ COLA KKU ชูยุทธศาสตร์ มข. “Education Transformation” บนเวทีของสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Read More »

นศ.โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขต พท.อิตื้อ เดินหน้าสำรวจการจัดการน้ำของชุมชน และค้นหาข้อดีในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง

นักศึกษาโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน วิเคราะห์และพ …

นศ.โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขต พท.อิตื้อ เดินหน้าสำรวจการจัดการน้ำของชุมชน และค้นหาข้อดีในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง Read More »

Scroll to Top