ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

Avatar

มข.เจ้าภาพนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษ …

มข.เจ้าภาพนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 Read More »

ทัพนักกีฬา มข.รับโอวาทจากอธิการบดีก่อนการเดินทางสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.ที่ห้องประชุมกองพัฒนานักศึก …

ทัพนักกีฬา มข.รับโอวาทจากอธิการบดีก่อนการเดินทางสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 Read More »

มข.พานศ.“ลงแขกเกี่ยวข้าว” ถอดบทเรียนมรดกทางปัญญาจากชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ณ  แปลงนาของนางสมภาร ผาเป …

มข.พานศ.“ลงแขกเกี่ยวข้าว” ถอดบทเรียนมรดกทางปัญญาจากชุมชน Read More »

มข.ปั้นนศ.เป็นนักธุรกิจStartup จากนวัตกรรม Innovation Playground 2019

มข.เปิดรายวิชา พร้อมบ่มเพาะนศ.ให้เป็นผู้ประกอบการ Startup จาก …

มข.ปั้นนศ.เป็นนักธุรกิจStartup จากนวัตกรรม Innovation Playground 2019 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดKKU Road Showให้ความรู้ในเรื่องการรับเข้า มข.

 วันที่1พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดKKU Road Showให้ความรู้ในเรื่องการรับเข้า มข. Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 62

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 62 Read More »

Scroll to Top