Nuttapong Chumnanue

Nuttapong Chumnanue

“Medical Hub” เมกะโปรเจคท์ มข.สร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิ …

“Medical Hub” เมกะโปรเจคท์ มข.สร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Read More »

“แผ่นรังไหมรับแรง” M16 ทะลวงไม่ทะลุ นักวิจัย มข. โชว์ผลงานสุดเด่น…พัฒนาต่อยอดสำเร็จ

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอ …

“แผ่นรังไหมรับแรง” M16 ทะลวงไม่ทะลุ นักวิจัย มข. โชว์ผลงานสุดเด่น…พัฒนาต่อยอดสำเร็จ Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ขับเคลื่อนองค์กรผ่านการสื่อสาร สร้างธุรกิจ อมตะนคร หมื่นล้าน จนประสบความสำเร็จ

มื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 กองสื่อสารองค์กร …

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ขับเคลื่อนองค์กรผ่านการสื่อสาร สร้างธุรกิจ อมตะนคร หมื่นล้าน จนประสบความสำเร็จ Read More »

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอน …

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) Read More »

พิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนในการเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแ …

พิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนในการเป็นข้าราชการที่ดี Read More »

โครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ” คาดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมฉลองครบรอบ 60 ปี มข.

เกษตรฯ มข.เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่แปลงฝึกเพื่อให้เกิดทัศนียภา …

โครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ” คาดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมฉลองครบรอบ 60 ปี มข. Read More »

เทปบันทึกงาน Digital Transformation 2020 – KKU Virtual Town Hall

ในสถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน กระต …

เทปบันทึกงาน Digital Transformation 2020 – KKU Virtual Town Hall Read More »

ม.ขอนแก่น ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มระบบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลนำระบบ Enterprise …

ม.ขอนแก่น ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มระบบ Read More »

ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบข้างมข.ต่อเนื่อง หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษด …

ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบข้างมข.ต่อเนื่อง หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน Read More »

มข.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง หวังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม

  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุ …

มข.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียง หวังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม Read More »

Scroll to Top