นางสาวนวรัตน์ วงศ์คำจันทร์

Avatar

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และสำ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมงานการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอเ …

ขอเรียนเชิญร่วมงานการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ Read More »

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 แล …

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 12 Read More »

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมหารือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนว …

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมหารือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ Read More »

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทย …

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี Read More »

อธิการบดีนําทีมศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิกา …

อธิการบดีนําทีมศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Read More »

ฝ่ายการศึกษาฯจัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝ่ายการศึ …

ฝ่ายการศึกษาฯจัดสัมมนา เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการออกแบบและบริหารหลักสูตรอิงสมรรถนะ

ขอเชิญ บุคลากร มข. เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันเ …

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการออกแบบและบริหารหลักสูตรอิงสมรรถนะ Read More »

Scroll to Top