กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

พิธีลงนาม MOU

พิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนาพื้นที่สถาปัตยกรรม การวางผังและการลงทุน

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด …

พิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนาพื้นที่สถาปัตยกรรม การวางผังและการลงทุน Read More »

บุคลากรสถาปัตย์ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น

บุคลากรสถาปัตย์ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ 2 บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ได้รับคัดเ …

บุคลากรสถาปัตย์ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 Read More »

ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กสำหรับสังคมร่วมสมัย

สถาปัตย์แจกแบบบ้านฟรี สำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กในวงเงินที่จำกัด

    ขอเชิญผู้สนใจชมงานออกแบบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่อยู่อาศัยข …

สถาปัตย์แจกแบบบ้านฟรี สำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กในวงเงินที่จำกัด Read More »

สาขาออกแบบ สถาปัตย์ จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการสำหรับ นศ.ปี 1

สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตย์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ แ …

สาขาออกแบบ สถาปัตย์ จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการสำหรับ นศ.ปี 1 Read More »

นศ.สถาปัตย์ นำเสนองานค่ายอาสาพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตัวแทนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสต …

นศ.สถาปัตย์ นำเสนองานค่ายอาสาพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี Read More »

นศ.สถาปัตย์ ชนะเลิศการประกวด Creative Esan ในงานสถาปนิกอีสาน’ 62 ขอนแก่น เมืองหมุดหมาน

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.  นำปัญหาเกษตรกรอีสานมาออกแบบ …

นศ.สถาปัตย์ ชนะเลิศการประกวด Creative Esan ในงานสถาปนิกอีสาน’ 62 ขอนแก่น เมืองหมุดหมาน Read More »

Scroll to Top