Jutamas Philachai

Jutamas Philachai

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร ครั้งที่ 2/2564

           วันนี้ (21 เมษายน 2564) เวลา 16.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร ครั้งที่ 2/2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือบริษัทมิตซูบิชิ เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือบริษัทมิตซูบิชิ เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน Read More »

อธิการบดีเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564

           วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสาร …

อธิการบดีเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564 Read More »

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชูวิสัยทัศน์ให้บริการด้านระบบทะเบียนแบบชาญฉลาด และมืออาชีพ พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริ …

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชูวิสัยทัศน์ให้บริการด้านระบบทะเบียนแบบชาญฉลาด และมืออาชีพ พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

อธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะบุคลากร พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิทยวิภาค อา …

อธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะบุคลากร พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ Read More »

อธิการบดี เปิดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย …

อธิการบดี เปิดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2564 Read More »

อธิการบดี เปิดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สภาวิชาการมหาวิท …

อธิการบดี เปิดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 Read More »

อธิการบดี มข. พบปะ สถาบันภาษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ …

อธิการบดี มข. พบปะ สถาบันภาษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน Read More »

Scroll to Top