โชคติกุล แก้วกงพาน

สถาบันภาษาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ตามกระบวนทัศน์ใหม่ สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม […]

สถาบันภาษาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ตามกระบวนทัศน์ใหม่ สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 Read More »

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ สำหรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ สำหรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี Read More »

สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนาย 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันภาษา

สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 Read More »

สถาบันภาษาเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ KHON KAEN INTERNATIONAL MARATHON 2023

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 02.00 น. สถาบันภาษา นำโดย รศ.

สถาบันภาษาเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ KHON KAEN INTERNATIONAL MARATHON 2023 Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา นำโดย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป Read More »

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์ประจำ โดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค NEW NORMAL มอลใหม่

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์ประจำ โดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค NEW NORMAL มอลใหม่ Read More »

Scroll to Top