โชคติกุล แก้วกงพาน

สถาบันภาษาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ตามกระบวนทัศน์ใหม่ สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม …

สถาบันภาษาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ตามกระบวนทัศน์ใหม่ สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 Read More »

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ สำหรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร …

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ สำหรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี Read More »

สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนาย 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันภาษา …

สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 Read More »

สถาบันภาษาเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ KHON KAEN INTERNATIONAL MARATHON 2023

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 02.00 น. สถาบันภาษา นำโดย รศ. …

สถาบันภาษาเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ KHON KAEN INTERNATIONAL MARATHON 2023 Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา นำโดย …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป Read More »

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์ประจำ โดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค NEW NORMAL มอลใหม่

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ …

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์ประจำ โดย รศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค NEW NORMAL มอลใหม่ Read More »

Scroll to Top