เบญจมาภรณ์ มามุข

หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043 202204

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

กกต. มข. พร้อมผู้สมัครนายก อนมข. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2564

ปธ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง มข. พร้อมด้วย ผู้สมัครนายกองค์การนั …

กกต. มข. พร้อมผู้สมัครนายก อนมข. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2564 Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือและปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือพร้อมจัดปฐมนิเทศ โครงก …

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือและปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Read More »

รายการรอบรั้ว มข.

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ รับนโยบาย Great Place to Live ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายการรอบรั้ว มข.

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ใช้พื้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิท …

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ รับนโยบาย Great Place to Live ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายการรอบรั้ว มข. Read More »

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรี …

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"

หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชม นิทรรศการงานศิลป์จากครอบครัวผู้รักในศิลปะ “ถักเส้นใยทอไออุ่น”

หนาวนี้ยังไม่คลาย ขอเชิญผู้สนใจ ชื่นชมลวดลายงานศิลป์ ใน นิทรร …

หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชม นิทรรศการงานศิลป์จากครอบครัวผู้รักในศิลปะ “ถักเส้นใยทอไออุ่น” Read More »

นิทรรศการภาพสีน้ำ watercolor Exhibition นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก

ขอเชิญชมผลงานการสะบัดพู่กันสร้างสรรค์ ภาพสีน้ำ watercolor Exhibition อ.ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก ณ ตลาดต้นตาล

“ชีวิตสั้น แต่ศิลปะยาวไกล” อ.ประจำสาขาวิชาศิลปศึก …

ขอเชิญชมผลงานการสะบัดพู่กันสร้างสรรค์ ภาพสีน้ำ watercolor Exhibition อ.ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก ณ ตลาดต้นตาล Read More »

Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game)

ข่าวดี Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เปิดรับสมัครแล้ว

ด่วน ! Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ …

ข่าวดี Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เปิดรับสมัครแล้ว Read More »

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์/สังคม”

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์/สังคม”

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. จัด Workshop โครงการ “การสร้างนวั …

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการ “การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่เชิงพาณิชย์/สังคม” Read More »

มข. โดยฝ่ายรักษาความปลอดภัย ร่วมกับคณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำ Bike Box มาใช้เพื่อความปลอดภัยในจราจร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายรักษาความปลอดภัย ร่วมกับคณะวิจัยภาค …

มข. โดยฝ่ายรักษาความปลอดภัย ร่วมกับคณะวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำ Bike Box มาใช้เพื่อความปลอดภัยในจราจร Read More »

ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง เจ้าของผลงานหนังสือคู่มือการทำฟาร์มจิ้งหรีดอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานสำหรับเกษตรกรและผู้ตรวจฟาร์ม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาFAO สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเปิดตัวหนังสือคู่มือการทำฟาร์มจิ้งหรีด ฯ จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

FAO สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จะจัดให้มีการประชุมสัมมนา การ …

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาFAO สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเปิดตัวหนังสือคู่มือการทำฟาร์มจิ้งหรีด ฯ จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

Scroll to Top