บรรจง เศษวิสัย

กองสื่อสารองค์กร มข.เตรียมถอดรหัสความคาดหวังของเครือข่ายวิทยุชุมชน ผลิตเป็นสื่อชุดองค์ความรู้ มข.บริการสังคม

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาก …

กองสื่อสารองค์กร มข.เตรียมถอดรหัสความคาดหวังของเครือข่ายวิทยุชุมชน ผลิตเป็นสื่อชุดองค์ความรู้ มข.บริการสังคม Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. พร้อมขับเคลื่อนมิติด้านสังคม บริการองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายชุมชน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่26 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุล …

กองสื่อสารองค์กร มข. พร้อมขับเคลื่อนมิติด้านสังคม บริการองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายชุมชน Read More »

เทศบาลเมืองศิลา จ.ขอนแก่น ชูโมเดลเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มข. ต้นแบบพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ผ่านโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน มข.

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษ …

เทศบาลเมืองศิลา จ.ขอนแก่น ชูโมเดลเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มข. ต้นแบบพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ผ่านโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน มข. Read More »

เครือข่ายสื่อวิทยุ จ.ขอนแก่น พร้อมหนุนสถานีวิทยุ มข.เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษ …

เครือข่ายสื่อวิทยุ จ.ขอนแก่น พร้อมหนุนสถานีวิทยุ มข.เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี Read More »

สถานีวิทยุ มข.ขับเคลื่อนเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ผ่านเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษ …

สถานีวิทยุ มข.ขับเคลื่อนเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ผ่านเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน Read More »

สถานีวิทยุ มข.หนุนเครือข่ายวิทยุชุมชน บริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษา …

สถานีวิทยุ มข.หนุนเครือข่ายวิทยุชุมชน บริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม Read More »

Scroll to Top