การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สามารถติดต่อ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเรียน/การรายงานตัว/การเข้าศึกษาต่อที่ มข. และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. เว็บไซต์ KKU Admissions การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th
2. Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/KKUAdmissionsOfficial
3. สอบถามทาง Line Official Account ได้ที่ @396jfvyn
4. อีเมล admissions.kku.ac.th
5. สอบถามทางโทรศัพท์ 09-5671-6259 และ 09-5669-4704
6. หมายเลขโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-009700

Scroll to Top