การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565

               วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล ( VDO Conference ) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน และมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นเลขานุการที่ประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้อง

              รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ เราได้พิจารณาความเห็นชอบในเรื่องการออกประกาศ 2 ประกาศคือ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการและการขออนุมัติจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้ว ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเมื่อทั้ง 2 ประกาศออกมาแล้วจะทำให้คณะต่างๆสามารถดำเนินการจัดการศึกษามากกว่าหนึ่งปริญญาได้ ตอนนี้มี 3 คณะที่ริเริ่มในการทำโครงการนี้ ในวาระของการประชุมต่อไปคือการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล และอีกเรื่องในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเราได้เชิญ ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร Chief Division of Sino-Thai Cooperation Office of International Cooperation and Exchange School of International Education จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู CHENGDU UNIVERSITY ได้มาเล่าให้ฟังถึงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู CHENGDU UNIVERSITY รวมทั้งท่านยังเป็นประธานสมาคมแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน ซึ่งมีสมาชิกจาก 180 มหาวิทยาลัยในมณฑล เสฉวน Sichuan ซึ่งมีประชากร 120 ล้านคน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่จะร่วมมือกันในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไปในอนาคต

The 7th Meeting of Khon Kaen University Administrative Committee, 2022

https://www.kku.ac.th/12965

ข่าว – กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top