“หลังคา” ผลงานสร้างสรรค์สื่อผสมที่ถ่ายทอดความรักภายในครอบครัว ทำให้ นศ.สถาปัตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาครอง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ชั้นปีที่ 2  ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม) รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ในงานประกวด “ไทยทะยาน” การเพิ่มมูลค่ามรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ช่างชุ่ย กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

ผลงานสื่อผสมมีชื่อว่า: “หลังคา” เป็นการบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชุนแออัด ที่คนทั่วไปมองเห็นแต่การต่อสู้ ดิ้นรน ความทรุดโทรม ความสิ้นหวัง จากความรู้สึกดังกล่าวจึงอยากนำความคิดนี้มาเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ให้ชุมชนแออัดได้มีสีสัน ร่าเริง สนุกสนาน เพราะภายใต้หลังคาบ้านแต่ละหลังต่างมีร่องรอยเรื่องราว ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่แตกต่างกันจนหล่อหลอมเป็นครอบครัว จากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่งด้วยความรัก  ความอบอุ่น เกื้อกูล และพึ่งพากันและกัน “หลังคา” จึงเปรียบเสมือนอ้อมแขนอันอบอุ่นที่คอยโอบอุ้มปลอมโยน ชีวิตของคนในครอบครัว ในชุมชนได้ทุกเวลาเมื่อยามเหนื่อยล้า

นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สามารถทำผลงานชิ้นนี้ออกมาจนสามารถประสบผลสำเร็จในการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ และอาจารย์ จะพัฒนาฝีมือและความสามารถของตนเองให้ถึงที่สุด และครอบครัวที่คอยสนับสนุนในทุก ๆ อย่างไม่ว่าอยากจะทำอะไรจะให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้คำแนะนำ  จึงเกิดเป็นแนวความคิดที่อยากนำเสนอความอบอุ่นของคนภายในบ้าน โดยใช้หลังคาบ้านทุกบ้านเป็นตัวคอยเชื่อมเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ภายใต้หลังคา และได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในคณะสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบ มาเป็นรูปแบบแนวคิดในงานอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของโครงสร้าง การวางแผนการทำงานที่ควรมีขั้นตอนการทำงานจึงสามารถทำให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาได้โดยสมบูรณ์แบบ

“Roof” – Mixed-Media Creative Work that conveys ‘family love’ makes an architectural student win a national first prize

https://www.kku.ac.th/12948

 

ภาพ : นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล และ เฟสบุ๊ค ไทยทะยาน
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top