มข. ส่งมอบความห่วงใย สวัสดีปีใหม่ไทย “สื่อมวลชนขอนแก่น” 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่ไทย เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.ขอนแก่น ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ตัวแทนอธิการบดี) พร้อมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่น แขนงต่างๆ  ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ผลงานความก้าวหน้า งานวิจัย รวมไปถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยดีตลอดมา เพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น และถือโอกาสนี้ พบปะ พูดคุยกับบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าว สื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงทุกท่าน และเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ นำเสนอข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างดี

โดย การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ช่อง 11 ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 8 โมเดิร์นไนน์ทีวี ไทยพีบีเอส ASTV Manager Online ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น KTV สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM TV วิทยุ อ.ส.ม.ท. ขอนแก่น เนชั่น เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการ INN สปริงนิวส์ อีสานบีชวิค สื่อหนังสื่อพิมพ์ส่วนท้องถิ่น สื่อวิทยุ เคเบิ้ลในขอนแก่น และนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงเครือข่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่นด้วย

Scroll to Top