“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก
และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต”
โดยสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัทอินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
🗓วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565
📍ฟรีค่าสมัคร!! สงวนสิทธิ์รับเฉพาะอาจารย์คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มข. ในช่วงปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน
📍รับสมัครจำนวน 40 ท่าน โรงพยาบาลละ 1 ท่าน (และรบกวนส่งชื่อสำรองเพิ่มอีกโรงพยาบาลละ 1 ท่าน)
📍**เนื่องจากมีที่นั่งจำกัด ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงขอให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด โดยเรียงจากเวลาที่ส่งหลักฐานตามลำดับ หากท่านลามาส่วนตัว จะขอพิจารณาเข้าร่วมงานเป็นลำดับถัดไป**
✏️สมัครลงทะเบียน https://forms.gle/rLZTSV6UN3YhWTy67

🔎ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/kku.ac.th/amskkutrainingbywnc/

✅สอบถามเพิ่มเติม LINE Official @047vzbgj หรือคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/sY4EMOe