ม.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายจับมือประกาศพร้อมแล้ว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020”

1341