สถาปัตย์ มข.เปิดบ้านต้อนรับครู-นักเรียน ขอนแก่นวิทยายน สร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอุดมศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565  ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , ผศ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ศึกษาข้อมูลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยการเยี่ยมชมดังกล่าวทางคณะฯ ได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเข้าเยี่ยมชม จำนวน 4 กลุ่ม แบบหมุนเวียนกัน ดังนี้

1) นำเสนอข้อมูลของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ (สิม)

2) นำเสนอข้อมูลของสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้อง Lec 4

3) นำเสนอข้อมูลของสาขาวิชาการออกแบบ ณ ห้องประชุมใหญ่

4) นำเสนอข้อมูลของสาขาวิชาการออกแบบ ณ ห้อง Lec 8

การศึกษาดูงานจากนักเรียนขอนแก่นวิทยายน นอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนแล้วยังเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย   ทั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้ตรวจ ATK , สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ , ตรวจวัดอุณหภูมิ , ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งผู้มาเยือนและผู้ต้อนรับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สามารถดูข่าวสารการรับสมัครทางช่องทาง ดังนี้
เว็บไซต์การเปิดรับสมัคร : https://th.kku.ac.th/admissions/
เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : arch.kku.ac.th
เพจเฟสบุ๊คคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หรือโทรสอบถามงานบริการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เบอร์ 081-5745933

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

Scroll to Top