ศึกษาศาสตร์บูรณาการวิชาการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เปิดพื้นที่บูรณาการวิชาการสู่กิจกรรมเพื่อให้เสริมสร้างพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ในเด็กและเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ร่วมถึงฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายปานทอง สระคูพัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองพร้อม น้องๆ ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นายปานทอง สระคูพัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย งานวันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2563 กิจกรรมหลักประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 42 ทุน การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนในเครือข่าย ภายในห้องประชุมสายสุรี จุติกุล การแข่งขันกีฬา Sport for kids จำนวน 4 ชนิดกีฬา ฟุตบอล 7 คน, บาสเกตบอล, เซปักตะกร้อ, แอโรบิกดานซ์ กิจกรรมวิชาการโดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ทั้ง 10 สาขาวิชา

  • เล่านิทานชวนสนุก กิจกรรมทักษะด้านภาษาไทย
  • ภาษามหัศจรรย์หรรษา กิจกรรมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ/อังกฤษฯ จีนฯ ญี่ปุ่น
  • Science for kids กิจกรรมทักษะด้านวิทยาศาสตร์
  • Social Society กิจกรรมทักษะด้านสังคมศึกษา
  • Smart Math กิจกรรมทักษะด้านคณิตศาสตร์
  • Art for kids  กิจกรรมทักษะด้านศิลปะ
  • ฐานปฏิบัติการหุ่นยนต์ กิจกรรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • E-Sport Club  กิจกรรมทักษะด้านพลศึกษา
  • AR book for kids กิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กเล็ก โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมถึงกิจกรรมพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงโปรแกรมจำลองการบิน โดย โรงเรียนการบิน Asean Fight Academy การแสดงยุทโธปกรณ์ทางการทหาร โดย กองพันทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ค่ายศรีพัชรินทร การแสดงยิงปืนฉับพลัน โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย การแสดงหุ่นยนต์ดับเพลิง และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น บริการรถไฟฟรีทัวส์รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) (ไทย)

Scroll to Top