อธิการบดี มข. ให้โอวาทสมาชิกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2565 เวลา 17.00-18.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้รับฟังนโยบายพร้อมทั้งให้โอวาท แก่สมาชิกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายวุฒิกร อิ่มถวิล นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 (ซ้าย)

นายวุฒิกร อิ่มถวิล นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 กล่าวถึงนโยบายที่ได้หาเสียง และ ต้องการผลักดัน  แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ  เปิดพื้นที่การทำประชาพิจารณ์ การส่งเสริมการออกกำลังกาย การร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ  และ การผลักดัน กิจกรรม หรือ โครงการที่วางแผนไว้ เช่น การผลักดันศูนย์ดำรงธรรม การผลักดันระยะเวลาการยืมคืนอุปกรณ์การเรียนการสอน การผลักดันสิทธิด้านการแต่งกาย

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พูดคุยกับคณะทำงานองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 สำหรับการทำงานองค์การนักศึกษานั้นเปรียบเสมือนเวทีจำลอง ให้คณะทำงานได้ฝึกฝนเรียนรู้การทำงาน ผู้มีชื่อเสียงในสังคม นักเคลื่อนไหวหลายท่านก็ได้ผ่านเวทีของการทำกิจกรรมของสโมสร หรือ องค์การนักศึกษา ฉะนั้นการทำงาน ณ จุดนี้จึงเป็นโอกาสดี    ที่จะได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ควรสนใจประเด็นทางสังคม เพื่อที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

KKU President gives commencement address to the 2022 members of Khon Kaen University Student Council

https://www.kku.ac.th/12878

 

Scroll to Top