คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบ “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” ประจำปี 2565 แด่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบ “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธิติ เฮงรัศมี อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ร่วมด้วย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายเฉลิมพล กิตติกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ ศิลปิน และสถาปนิก ณ อาคารเอนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจผู้ที่มีบทบาทและผลงานด้านการอนุรักษ์สร้างสรรค์ศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคอีสาน รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึง รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร ผู้ร่วมก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นสถาปนิกและนักออกแบบอุตสาหกรรมผู้บุกเบิกวงการวิชาการและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของภาคอีสาน ซึ่งในปี 2565 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลดังกล่าว โดย “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” ประจำปี 2565 มอบแด่ นายหนูมอญ ประทุมวัน นายช่างใหญ่ผู้ที่ออกแบบและแกะสลักหน้าบันสิมวัดโพธิ์ศรี อ.ศิลา จ.ขอนแก่น

โดยภายในพิธีมอบ “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก รศ.ธิติ เฮงรัศมี อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมี รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ นายเฉลิมพล กิตติกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมชมวีดิทัศน์แสดงความยินดีจากนายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลก และศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเป็นการกล่าวระลึกถึงและความสำคัญของรางวัลโดยนางเปรมจิต ศรีสุโร ภรรยาของรศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร และการมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท ให้กับ นายหนูมอญ ประทุมวัน ผู้ที่ได้รับรางวัลวิโรฒ ศรีสุโร ประจำปี 2565 นอกจากนี้ยังมีพิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565-2567 ให้กับนายธนพงษ์ วิชคำหาญ อีกด้วย

รศ.ธิติ เฮงรัศมี อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การมอบ “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยาน รวมไปถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมตัดสินและพิจารณาให้รางวัลกับผู้ที่มีฝีมือด้านสถาปัตยกรรมในภาคอีสาน ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และหวังว่ารางวัลในลักษณะนี้จะแพร่หลายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอแสดงความยินดีกับคุณตาหนูมอญ ประทุมวัน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ในอนาคตเชื่อว่าผู้ที่มีฝีมือและความสามารถจะได้รับรางวัลนี้มากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่จำกัดเพียงในด้านสถาปนิก อาจจะเป็นศิลปะแขนงอื่นที่มีความเกี่ยวกับงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ซึ่งความพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลวิโรฒ ศรีสุโร และถือเป็นครั้งแรกของทั้งภาคอีสานและประเทศไทย

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นการระลึกถึงปรมจารย์และบูรพคณาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการเป็นอย่างมากกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งวิธีการ แนวคิด เป็นแบบอย่างในกับคณาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์รุ่นหลังมาจนถึงทุกวันนี้ ถือเป็นเกียรติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีโอกาสได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนในเกิดรางวัลวิโรฒ ศรีสุโร ร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายด้านสถาปัตยกรรม รวมไปถึงศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งรางวัลวิโรฒ ศรีสุโร นับเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติอย่างยิ่ง และหวังว่าการมอบรางวัลวิโรฒ ศรีสุโรจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในทุกปี และต้องขอขอบคุณผู้ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นายเฉลิมพล กิตติกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึง รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร ซึ่งเป็นสถาปนิกและนักออกแบบอุตสาหกรรมผู้บุกเบิกวิชาการและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคอีสาน สร้างแรงบันดาลใจให้สถาปนิกและช่างพื้นบ้านจำนวนมาก โดยการมอบรางวัลเพื่อยกย่องและให้กำลังใจผู้ที่มีบทบาท รวมไปถึงผลงานด้านอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้เกียรติในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

สำหรับ “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” มอบแด่สถาปนิก คณาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน นักอนุรักษ์ ผู้รับเหมา หรือศิลปินพื้นบ้านในทุกสาขา ผู้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในภาคอีสาน อย่างต่อเนื่อง 30 ปีขึ้นไป จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดย “รางวัลวิโรฒ ศรีสุโร” นี้ ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท และโล่รางวัล โดยคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย สถาปนิก ศิลปิน หรือนักวิชาการผู้มีบทบาทและผลงานเป็นที่ยอมรับด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาปนิกอาวุโสที่มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับ

Faculty of Architecture, KKU presents the “Wirot Srisuro Award” of 2022 to the person with outstanding vernacular architecture works

https://www.kku.ac.th/12873

ข่าว/ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

Scroll to Top