คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 13 ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

Scroll to Top