ทันตะจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

393

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 และในช่วงกลางคืนมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในชื่อตอน “ราตรีลีลาศ แปลงกายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง” โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานจัดให้มีการเลี้ยงสังสรรค์ สานสามัคคี พร้อมกันนั้นยังมีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที ได้แก่ การแสดงชุดผู้บริหาร การแสดงบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี การแสดงจากนักศึกษาทันตแพทย์ และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ การประกวดแต่งกายตีมเจ้าชายและเจ้าหญิง นอกจากนั้นยังมีการจัดแจกของที่ระลึกของรางวัลจำนวนกว่า 200 ชิ้น ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน