ทัพนักกีฬา มข.รับโอวาทจากอธิการบดีก่อนการเดินทางสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47

815

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.ที่ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีพิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่47 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานผู้กล่าวให้โอวาท รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย อ.วิศิษฎ์ บุญสุชาติ ผู้อำนวยการกองการกีฬาในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากชมรมต่างๆ รวมกว่า 200 คน เพื่อเข้าร่วมพิธี

ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ