“บึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตากสิน” ชนิดใหม่ของโลกรอบ 104 ปีของเอเชีย

สำนักข่าว: news.thaipbs.or.th

URL:  https://news.thaipbs.or.th/content/312343

วันที่เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2565

About The Author