innovation cafe ตอน โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Li-ion Battery Pilot Plant Khon Kaen University โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงงานต้นแบบการผลิต “นาโนซิลิกอน” จากแกลบและเถ้าแกลบเพื่อใช้ในขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สามารถกักเก็บพลังงานได้มากกว่าคาร์บอนถึง 12 เท่า ซึ่งมีขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถกักเก็บพลังงานได้สูงที่สุด เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ประจุไฟใหม่อื่น ๆ ที่มีจำหน่าย ในเชิงพาณิชย์ และมีระยะเวลาใช้งานก่อนจะประจุไฟใหม่ยาวนาน ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

 

 

Scroll to Top