สถานีวิทยุ มข.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเปลี่ยนเสาส่งออกอากาศใหม่

สถานีวิทยุ มข.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเปลี่ยนเสาส่งออกอากาศใหม่

สถานีวิทยุ มข.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนดำเนินการเปลี่ยนเสาส่งสัญญาณออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M. 103 MHz. ใหม่ หลังจากผ่านการใช้งานมานานกว่า 27  ปี

 

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.19 น. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้เกียรติในพิธีบวงสรวงสิ่งศักสิทธิ์ พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ก่อนดำเนินการเปลี่ยนเสาส่งสัญญาณออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M. 103 MHz ใหม่ หลังจากผ่านการใช้งานมานานกว่า 27  ปี

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำเข้าสู่พิธีเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์
อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำเข้าสู่พิธีเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์

สำหรับขั้นตอนพิธีเริ่มขึ้นในช่วงเวลา 9 นาฬิกา 19นาที อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จุดธูปเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์ถึงวัตถุประสงค์และนำเข้าสู่การจัดพิธี จากนั้น นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เป็นผู้จุดธูปเทียนเพื่อเข้าสู่พิธีบวงสรวง โดยมี ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาง เบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนบุคลากรจากกองสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจุดธุปในพิธีบวงสรวงในครั้งนี้

อาจารย์เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าว่า  ก่อนจะมาเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เห็นกันทุกวันนี้  ในยุคสมัยก่อน เริ่มต้นมาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหลาย ๆ ท่านที่ได้มีความคิด มีไอเดีย ในการสร้างช่องทางการสื่อสารขึ้นมา และได้เริ่มต้นด้วยเครื่องมือการสื่อสารที่เรียกว่า “วิทยุแร่” ที่เป็นเครื่องรับวิทยุอย่างง่ายสามารถทำให้เกิดการออกอากาศได้ ซึ่งในตอนนั้น อาจารย์ สัมฤทธิ์ หังสะสูตร (ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ หังสะสูตร ) ได้ร่วมกับเพื่อน ๆ คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา ในภายหลังจึงมีการพัฒนาจนกระทั่งเป็นเครื่องส่งสัญญาณได้ จึงกลายเป็นจุดกำเนิดของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งต่อมาในยุคของท่านอธิการบดี กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ท่านมีนโยบายเรื่องของการอุทิศเพื่อสังคม ยิ่งเป็นการเพิ่มบทบาทของกองสื่อสารองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M. 103 MHz.  ดังนั้นองค์กรของเราจึงถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการทำให้นโยบายของท่านอธิการบดีลุล่วงสำเร็จ  จนกระทั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านการดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองสื่อสารองค์กร และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้

 

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนโยบายการปรับปรุงอาคารแก่นกัลปพกษ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะอาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ในอดีตเคยเป็นห้องประชุมสภาของมหาวิทยาลัย ภายหลังเมื่อมีการเปิดใช้อาคารสิริคุณากร อาคารแก่นกัลปพฤกษ์จึงถูกใช้งานน้อยลง และมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ท่านอธิการบดีท่านปัจจุบัน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  จึงเล็งเห็นว่าอาคารแก่นกัลปพฤกษ์ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกอาคารหนึ่ง จึงได้มีการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงตัวอาคาร ซึ่งเสาส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงของสถานีก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงในครั้งนี้ เพื่อให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานในทุก ๆ ด้าน

 

สถานีวิทยุ มข.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนดำเนินการเปลี่ยนเสาส่งสัญญาณออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M. 103 MHz. ใหม่
สถานีวิทยุ มข.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนดำเนินการเปลี่ยนเสาส่งสัญญาณออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz. ใหม่

ทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงเสาส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงที่มีความชำรุด ด้วยอายุการใช้งานที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการและความปลอดภัยต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยระหว่างการติดตั้งเสาจะมีการหยุดการออกอากาศเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 -25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ฟังสามารถรับฟังบางรายการของทางสถานีได้ทาง คลื่นวิทยุสไมล์ เอฟ.เอ็ม. 101 เมกกะเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 08.10 – 13.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เฟซบุกเพจ KKU Radio FM103 MHz และเผยแพร่เต็มเวลาตามผังผ่านทางเว็บไซต์ของสถานี https://kkuradio.ac.th ซึ่งผู้ฟังสามารถเลือกรับฟังรายการต่าง ๆ ตามช่องทางการสื่อสารดังกล่าวในระหว่างการหยุดออกมากาศ จนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จ

 

ข่าว/ภาพ : มัลลิกา นาคเล็ก นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4

เรียบเรียง : ชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

เรียบเรียง : บรรจง เศษวิสัย  พนักงานวิทยุ

 

 

 

 

   

Scroll to Top