ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ช่อง Royal family

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
ออกอากศวันที่ 12 ธันวาคม 2564

ภาพจาก สำนักข่าวช่อง Royal family

Scroll to Top