ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ช่อง 9

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
ออกอากาศวันที่ 12 ธันวาคม 2564

จาก สำนักข่าวช่อง 9

Scroll to Top