อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19 พร้อมการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 19/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม  ได้แก่  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย คุณ สุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นอกจากนั้นเป็นคณะกรรมการที่เข้าประชุมฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
       การประชุมได้ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวสรุปการดำเนินงานว่า “สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) ประจำสัปดาห์ในครั้งนี้ก็เป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา เราได้วัคซีน Pfizer – Pfizer ที่ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดวัคซีนให้ และทีมอาสาสมัครจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และหลายภาคส่วนช่วยกัน ซึ่งวันนี้ได้เปิดฉีดให้นักศึกษาเป็นวันแรกมีนักศึกษามาฉีดกว่า 600 คน และมีการลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม อีกประมาณ 1,000 คน ซึ่งจากสถิติที่เราติดตามจนถึงวันนี้เราได้จำนวนนักศึกษาที่มาฉีดวัคซีนเกิน 90% แล้วโดยภาพเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย ยังมีคณะที่ใกล้ 90% อีก 2-3 คณะเช่น นิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งคาดว่าในวันที่  6 ธันวาคม ซึ่งเป็นการฉีดครั้งที่ 2 ทุกคณะจะเกิน 90%  นอกจากนี้แล้วในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมปลายนักศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดมาไม่ทัน ก็สามารถไปฉีดที่อาคารกัลยาณิวัฒนา ซึ่งจะเปิดให้ฉีดวันละ 300 คน ในวันที่ 7-9 ธันวาคม และ 15-17 ธันวาคม 2564 อีกวันละ 300 คน ซึ่งตรงนี้หากนักศึกษาที่ยังฉีดไม่ทันหรือมาไม่ทันอยู่ต่างจังหวัดก็ขอให้รีบลงทะเบียนจองในระบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะรีบลงใน Slot ให้ แต่ถ้าลงไม่ทันก็สามารถ Walk in ได้แต่การ Walk in จะมีความเสี่ยงที่หากคนมาเยอะก็อาจไม่พอ ซึ่งข้อแนะนำที่ดีที่สุดขอให้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะเป็นการดีที่สุด”
        ทั้งนี้ในวันเดียวกันนั้นเวลาประมาณ 13.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน สูตร Pfizer-Pfizer ที่ ศูนย์ฉีดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งได้มีบริการฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ โดยจะทำการฉีดวัคซีนในวันนี้และวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้นักศึกษายังคงลงทะเบียนฉีดได้ที่ https://kku.world/pz1pz2  หรือสอบถามรายละเอียดทาง https://page.line.me/644tqelm

ข่าว – ภาพ   กองสื่อสารองค์กร
ภาพ – อรรถพล ฮามพงษ์

Scroll to Top