โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข. วันที่ 3 ธันวาคม 64

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี   เป็นประธานสวดมนต์ทำวัตรเย็น  โดยมี คุณพรรณี ศักดิ์ทัศนา ผู้อำนวยการกองคลัง คุณชุมพร พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยบุคลากรภายใน มข.และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ  บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เสร็จสิ้นลง ได้มีการมอบของที่ระลึก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ แก่ผู้โชคดีและผู้ร่วมกิจกรรม

Scroll to Top