นักศึกษาชุมนุมดาราศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมบริการประชาชนนำกล้องส่องดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาพร้อมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ

เป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนตลอดจนนักเรียนและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีความตื่นตัวต่อปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 

จากเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562ช่วงเวลา 10:00 – 14:00 น ซึ่งมีรายงานของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนที่สามารถมองเห็นได้ในประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ชุมนุมดาราศาสตร์์ และ สาขาวิชาฟิสิกส์ นำโดย อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมดาราศาสตร์์ นาย พิสิษฐ์ แสนสุข นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ประธานชุมนุมดาราศาสตร์ และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ วมว. พร้อมด้วยนักศึกษาภายในชุมชนฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการประชาชนและส่งเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยนำกล้องส่องดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา จำนวน 3 ตัว แว่นตากรองแสงสำหรับการมองดวงอาทิตย์ ไปให้บริการประชาชน พร้อมให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ ณ บริเวณศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น


นาย พิสิษฐ์ แสนสุข นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ประธานชุมนุมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ชุมนุมดาราศาสตร์ สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการรวมตัวของนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องดาราศาสตร์ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 40 คน โดยที่ผ่านมากิจกรรมหลักของชุมนุมคือการจัดค่ายดูดาวฤดูหนาวที่หอดูดาวเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะที่มีความสนใจและอยากมีประสบการณ์ความรู้ออกไปดูดาว มีวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งจัดมาต่อเนื่องรวมทั้งครั้งที่ 12ที่จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมให้กับน้องๆนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆที่ได้มีการขอความร่วมมือเข้ามา สำหรับเมื่อมีปรากฏการณ์ทางดาราศาตร์ก็จะเชิญชวนสมาชิกของชุมชุมไปออกให้บริการประชาชนด้วยการส่องดูปรากฏการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กล้องดูดาวจากคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป้าหมายสำคัญอยากให้ประชาชน และ บุคลากร ตลอดจนนักเรียนและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีความตื่นตัวต่อปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ได้มีโอกาสเห็นปรากฏการณ์จริงอย่างชัดเจนด้วยตาของตัวเอง แล้วสมาชิกของเราเองก็ได้มีโอกาสบริการประชาชนเพื่อเป็นงานด้านจิตอาสาอีกส่วนหนึ่งของนักศึกษา

อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมดาราศาสตร์์
นาย พิสิษฐ์ แสนสุข นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ประธานชุมนุมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

นาย พิสิษฐ์ แสนสุข ประธานชุมนุมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวในตอนท้ายว่า “โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าความน่าสนใจของดาราศาสตร์ คือความสวยงามและความลึกลับน่าค้นหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากดวงดาวต่างๆเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเป็นประจำแต่เรายังไม่ได้รู้จักสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด นอกจากนั้นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ยังเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเมื่อใดที่เกิดขึ้นมันมาจากความพอดีของธรรมชาติ มันจึงน่าหลงใหลและชวนให้เราศึกษาหาความรู้ได้ไม่รู้จบ”

ข่าว-ภาพ / อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top