เชื่อมเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้มาร่วมออกรายการ ทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

วันที่เผยแพร่ :   30 พ.ย. 2564

 เชื่อมเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้มาร่วมออกรายการ ทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันทางสถานี…

สำนักข่าว : facebook: สำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์

 

URL :  https://www.facebook.com/PRD1KK/posts/4713710292054810

Scroll to Top