กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและการจองภาพ

🕘 กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและการจองภาพ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2564

[ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ]

📣 ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิธีฯ ได้ที่เว็บไซต์
https://th.kku.ac.th/commencement

Scroll to Top