“ม.ขอนแก่นปัง! หนุนผู้ประกอบการ Science Park คว้ารางวัลงาน Thai-Bispa Day 2021 มุ่งเชื่อมโยงสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเอเชีย”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการประจำปี Thai-BISPA Day 2021 เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ภายใต้หัวข้อ “Shaping the Sustainability of Entrepreneurship” จัดโดย สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association : Thai-BISPA) จัดงานเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่สามัญของสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเอเชีย AABI General Assembly 2021 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอยการนวัตกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิด-แนวปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย หน่วยงานพันธมิตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การจัดนิทรรศการออนไลน์ 2) พิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards และ AABI Awards ให้แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และ 3) กิจกรรม Science Park – Virtual Tour โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และในระดับทวีปเอเชียเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ในช่วง Northeastern Science Park Virtual Tour มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้น ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเยี่ยมชมอาคารฯ พร้อมเล่าภาพรวมการดำเนินงานด้านการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนฐานความรู้ วทน.

นอกจากนี้ ยังได้ส่งผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวด Thai-BISPA Awards อีกด้วย

ผลการประกวด บริษัท ไอเค คร๊าฟท์ จำกัด ผลงานของดร.กฤษณา สุขบุญญสถิต ได้รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น สาขา พร้อมโล่และเงินรางวัล รวมทั้งในโซน Virtual Booth ได้นำผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจฯ เข้าร่วมออกบูท ได้แก่

  1. บริษัท เทวาหนุน ลิมิเตด พาร์ทเนอร์ชิพ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ สเปรย์กำจัดกลิ่น NATPIER

และ 2. บริษัท บัวบก สมุนไพรไทย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบบัวบก Ortelra

ภาพ : นภดล
ข่าว : ณัฐกานต์
Scroll to Top