บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันทำบุญตักบาตรวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สืบสานงานประเพณีลอยกระทง

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


พิธีเริ่มขึ้นในเวลา 6.30 น. พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย หลวงปู่บุญพร้อม หาสจิตโต วัดถ้ำพระ  พระอาจารย์เชาวพิทย์ สุธีโร วัดมกุฏคีวีวัน พระอาจารย์ สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง  พระอาจารย์ สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง พระอาจารย์นิธิ โสภณสีโล วัดเกาะทอง  พระอาจารย์ มหาบุญตา ชาตปุญโญ วัดเกาะทอง  พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโณ วัดป่ากิตติญานุสรณ์  หลวงพ่อวิฬุลห์ ปิยธโร วัดสว่างอารมณ์ พระอาจารย์สุธิศักดิ์ ฐิตสัทโธ วัดป่าคีรีมงคล  ได้ออกรับบิณฑบาตบริเวณถนนด้านหน้าคุ้มสีฐาน โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าส่วนงาน คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา  ตลอดจน ประชาชนมาร่วมในพิธีจำนวนมาก
        จากนั้นจึงได้กระทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ภายในห้องพิธี โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมและถวายภัตตาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร พระสงฆ์อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี


       

        สำหรับงานงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นงานประเพณีที่จัดสืบเนื่องกันมาเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนจนเติบโตพัฒนากลายเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดขอนแก่นที่มีความหลากหลายของกิจกรรมทั้งพิธีกรรมความเชื่อ กิจกรรมเพื่อความบันเทิงสนุกสาน และกิจกรรมงานประเพณี ในชื่อ”สีฐานเฟสติวัล”ที่มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกปี ต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์แพร่ระบาดของของโควิด19ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมและมีการคัดกรองผู้มาร่วมงานตามมาตรฐานสากลเช่นในปีนี้แต่ยังคงรักษาแนวทางของกิจกรรมสำคัญโดยเน้นกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยไว้เป็นสำคัญเช่นการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในวันวันเพ็ญ15 ค่ำซึ่งเป็นวันพระและเป็นวันประเพณีลอยกระทงในเดือน 12 ตามแบบประเพณีดั้งเดิม ด้วยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนจากวัดต่างๆทั่วจังหวัดขอนแก่นมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจิตอาสาที่ได้รับทุนการศึกษา และ นักศึกษาจากชมรมพุทธศาสน์และประเพณี องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาอำนวยความสะดวกและจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกด้วย


ภาพ/ ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์

 

Scroll to Top