คอลัมน์: ไอคิวทะลุฟ้า: ไอเดียสถาปัตยกรรมนศ.มข. สร้างเกาะบนพื้นที่ชุ่มน้ำ (กรอบบ่าย)