มข. เปิด KKU Herb Fair 2021 ยิ่งใหญ่ ระดมสมุนไพรไทย ดูง่าย สวยงาม กว่า 7 บูธ พร้อมโชว์ 20 ผลงานวิจัย เจ๋ง !

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะสหวิทยาการ จัดพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Herb Fair 2021 โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดโครงการ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีเปิด ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Herb Fair 2021ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัย ให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้รับทราบ และ อาจจะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยในการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น จึงมีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะผลิตผลธรรมชาติที่เรียกว่า “สมุนไพรและเครื่องเทศ” ซึ่งปัจจุบันมีการตื่นตัวในการนำสมุนไพรมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนิน โครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้นการนำสมุนไพรมาใช้บำบัดรักษาโรคในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้น และส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้านเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น อันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อ หรือนำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละมหาศาล

“ปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนายาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้ในรูปแบบที่สะดวกยิ่งขึ้น เช่น นำมาบดเป็นผงบรรจุแคปซูล ตอกเป็นยาเม็ด เตรียมเป็นครีมหรือยาขี้ผึ้งเพื่อใช้ทาภายนอก และการศึกษาวิจัยเพื่อนำสมุนไพรมาใช้เป็นยาแผนปัจจุบันนั้น ได้มีการวิจัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ทางด้านสุขภาพมนุษย์และสัตว์ ด้านเกษตร ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการและจัดนิทรรศการจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Herb Fair) ขึ้น ประกอบด้วย 7 บูธนิทรรศการ การจัดแสดง 20 ผลงานวิจัยจากสมุนไพรไทย และโซนกิจกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน การวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลงานการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอาจจะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป ”อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อผมได้มาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เรียนรู้และทราบมากขึ้นว่า สมุนไพรถ้าจะให้ดีจริงต้องสกัด เพราะว่าพืช สัตว์ แต่ละชนิด มีส่วนประกอบทางเคมีที่หลากหลาย เช่น สารจากกัญชง และกัญชา มีสารเป็นจำนวนมาก จึงคิดว่าการที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสามารถในเรื่องของการสกัด การพัฒนาน่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสมุนไพรไทย ไม่ว่าจะเป็น เวชภัณฑ์สำอางค์ เวชภัณฑ์รักษาโรค รวมไปถึงเวชภัณฑ์ต้านทานโรค เพราะฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงได้พยายามส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้และการใช้งานเพราะจริง

“สำหรับสมุนไพรนั้น จำเป็นมากที่จะต้องเชื่อก่อน เมื่อเชื่อแล้วจะต้องชอบด้วย และ ต้องสามารถ scale up หรือ ไต่ระดับขึ้นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งในโจทย์นี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะใช้ในการพัฒนา วิจัย ประเด็นด้านสมุนไพรทั้งพืช และ สัตว์ ต่อไป  ขอขอบคุณความร่วมมือจาก ฝ่ายวิจัย และ บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะสหวิทยาการ ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นงาน KKU อย่างแท้จริง”นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Herb Fair 2021) ได้ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในประกอบด้วย 7 บูธนิทรรศการ อาทิ ตำรับยาแผนโบราณ สมุนไพรจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สปาและเวชสำอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์งานวิจัยกัญชง – กัญชา เครื่องหอม เครื่องเทศ มีโซนกิจกรรม อาทิ สวนความรู้สมุนไพร โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องดื่มใบกัญชงและใบกระท่อมจากงานวิจัย มุมดนตรีโฟล์คซอง

นอกจากนี้การจัด KKU Herb Fair 2021 ยังอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันกับ การจัดงาน ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจจึงสามารถชมทั้งงานด้านสมุนไพร  และ ชมความงดงามของ “โคมไฟ” หลากสีสันนับหมื่นดวง บริเวนณ Creative Walking Street ได้ในคราวเดียวกัน

ข่าว รวิพร สายแสนทอง ภาพ ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

KKU opens the great 2021 KKU Herb Fair, exhibiting over 7 beautiful booths of Thai herbs and 20 cool research works!

https://www.kku.ac.th/12241

Scroll to Top