ประทีปโคมไฟ บุญสมมาบูชาน้ำ สปิริตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“โคมไฟ” หลากสีสันถูกแต่งแต้มตามแต่จินตนาการจากเจ้าของโคม  ทยอยส่งต่อนำมาประดับริมถนนบริเวณริมบึงสีฐาน ยิ่งในช่วงพลบค่ำ ยามดึก  แสงไฟระยิบระยับ เกือบหนึ่งหมื่นดวง ส่งให้ Creative Walking Street ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองเพิ่มความสวยงามสุดลูกหูลูกตา

ประเพณีลอยกระทง นิยมที่จัดขึ้นในวันขึ้นสิบห้าค่ำ วันเพ็ญเดือนสิบสอง เพื่อขอขมาพระแม่น้ำคงคาและเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ที่เชื่อกันว่าจำพรรษาอยู่ใต้มหาสมุทรมา แต่ละภาคต่างมีวิถีการปฏิบัติแตกต่างกันไป นอกจากกระทงจากวัสดุธรรมชาติอย่างใบตองแล้ว กระทงบกและโคมไฟ ก็เป็นที่นิยม นำมาใช้ในพิธี ซึ่งถือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เพราะสามารถนำมา รียูส(Reuse) กลับมาใช้ใหม่ในทุก ๆ ปี

สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  Spirit of  KKU ตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประดิษฐ์โคมกว่า 9,000 ดวง และกระทงบก 17,000 ดวง ล้วนมาจากฝีมือของบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนนักเรียน  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าการร่วมแรงร่วมใจกันเกิดเป็นพลังสามัคคีแห่งศรัทธาได้ในที่สุด

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า บุญสมมาบูชาน้ำ งานบุญส่วนใหญ่จะแสดงออกถึงความสามัคคี ชาวบ้านทำคนเดียวไม่ได้ พระคุณเจ้าทำรูปเดียวไม่ได้  ประเพณีนี้เน้นการมีส่วนร่วมเป็นงานบุญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีไฮไลท์ 2 จุด คือ กระทงบก หรือกระทงโคก  และโคมไฟ ถวายเป็นพุทธบูชา  ความจริงเราสามารถจ้างคนข้างนอกทำได้  แต่จะไม่เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรม ต้องขอบคุณโควิด ที่สอนให้รู้ว่า พลังสามัคคียิ่งใหญ่มาก การกระจายช่วยกันเพียงแค่ 1 สัปดาห์  ไปยัง 19 คณะ 5 วิทยาลัย กอง ศูนย์ สำนักงาน โรงเรียนสาธิต   คือพลัง เห็นภาพชัดว่าคนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างสปิริต รักสามัคคีกันได้จริง ๆ  การช่วยกันสืบทอดรักษาประเพณีอันดังามของชาวไทยนี้ ยัง สอดคล้องกับจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  Spirit of  KKU ให้เห็นถึงน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกด้วย”

นางประกาย ขาวพล พนักงานปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน สังกัดกองอาคารและสถานที่

          นางประกาย  ขาวพล  พนักงานปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน สังกัดกองอาคารและสถานที่  กล่าวว่า   “การทำโคมไฟและกระทงบกสนุกมาก  ปกติทำงานเครียดกันมีกิจกรรมเสริมจากสำนักอธิการบดีและฝ่ายศิลปวัฒนธรรมทำให้ผ่อนคลาย โดยตั้งบูธกิจกรรมไว้ที่สำนักงานฯ  ใครเครียดอยากผ่อนคลายก็ไปทำ และสามารถแบ่งไปทำที่บ้านเสริมความสัมพันในครอบครัว  อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกปี”

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนชุมชน ประชาชนทั่วไป  ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรายินดีที่จะส่งต่อพื้นที่แห่งความสุข  เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน  ในวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้ร่วมกัน

 

บทความ จิราพร ประทุมชัย

ภาพ บริพัตร ทาสี

 

Scroll to Top