มข. รับนโยบาย อว. ร่วม 8 มหาวิทยาลัย หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

มื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึก 8 มหาวิทยาลัยทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability for all) เพื่อถอดสรุปบทเรียน University to Tambon (U2T) สู่ความยั่งยืน กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับโดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผู้ว่าราชการ 15 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี ผู้นำส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ถูกจ้างงาน วิสาหกิจ และประชาชนร่วมงานกว่า 100 คน ณ Hall 1-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/81228/

Scroll to Top