มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่สำเนียง อมาตยคง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 64  เวลา 18.00 น.  รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณแม่สำเนียง อมาตยคง มารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดศรีภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น