ชาว มข. รวมใจสร้างกุศลทอดถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน นำทอดถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดป่าภูตะคาม บ้านภูตะคาม ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และ หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอดปัจจัยในการอนุโมทนาบุญถวายพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 รวมจำนวนเงิน 1,681,313 บาท ทั้งนี้มีคณะจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวัดป่าภูตะคามรวมทั้งสิ้นสุทธิ 6,062,666.75 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/80117/

Scroll to Top