ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ อ.มัญจาฯ ขอนแก่น ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564  ฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  และ ผศ.ดร.เสวียน ใจดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม ได้ร่วมในทีมคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ ณ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) อีกทั้งร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ บ้านโจด บ้านโนน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

Faculty of Sciences’ administrators visited the U2T site at Manjakiri District to assess the ongoing Project and visited flood victims

https://www.kku.ac.th/12058

 

Scroll to Top