ม.ขอนแก่น MOU นวัตกรรมดิจิทัล ร่วม ธ.กรุงไทย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 10.30 – 11.10 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างนวัตกรรม  ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบริษัทภิบาล โดยมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเป็นพยาน ผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ซึ่งคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร็ว ๆ นี้ เป็นส่วนงานใหม่ที่มีความเฉพาะด้านในด้านการ Computing ขั้นสูง โดยเป็นส่วนงานใหม่ที่มีหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตด้าน Computing หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับบุคคลทุกช่วงวัย และสามารถเป็นส่วนงานที่ผลิตผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ Advanced Computing และรวมถึงเป็นแหล่งการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงระดับสากล การขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการขยายขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลออกสู่สังคมและเศรษฐกิจ การส่งเสริมในด้านการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในระดับแนวหน้าของประเทศและเอเชีย ซึ่งจะสอดคล้องกับการร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีกับทางธนาคารครั้งนี้อย่างดีเยี่ยมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล กับธนาคารครั้งนี้จะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป

นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบริษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  สถานการณ์โลกของเราในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า Technologyประเภทต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทแทบจะทุกธุรกิจ ทุกสังคม ปัจจุบัน Technology ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยี AI ผลสำรวจพบว่า ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปี AI ถูกนำมาใช้ในธุรกิจสูงเพิ่มขึ้นถึง 270%ข้อมูลจาก Fortune Business Insight บอกว่าคิดเป็นมูลค่าตลาดของ Technology AI ทั่วโลกสูงถึง 267,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากเจาะลึกทางด้าน Financial ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการที่เราจะร่วมมือกันในวันนี้ คือธุรกิจสินเชื่อ 9 ใน 10 รายของโลกใบนี้ ปัจจุบันขับเคลื่อนด้วย AIเพราะฉะนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและธนาคารกรุงไทย ร่วมมือกันในวันนี้ คือร่วมกันสร้างทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือ คน เราจะมาพัฒนานักศึกษาของเราให้เป็นสุดยอดบุคลากรที่จะเป็นแรงสำคัญในการพัฒนา ควบคุม ต่อยอด Technology รวมไปถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับสังคมของพวกเราต่อไป

 

ข่าว  จิราพร ประทุมชัย

KKU signs MOU for digital innovation with Krungthai Bank

https://www.kku.ac.th/12037

Scroll to Top