นศ.สถาปัตย์ใช้องค์ความรู้ต่อยอดสถาปัตยกรรมจากไม้ไผ่ไปสู่ระดับนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา “2021 Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area – Association of Southeast Asian Nations International Colleges Design & Construction Competition รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย (Thailand Division)” ใน Theme “Originated from Traditional Techniques and Arts”

ซึ่งประกาศผลวันที่  22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลที่ 2  รางวัลละ 4,000 หยวน ใช้ชื่อผลงาน Lord of Water Paviion Bamboo

Advisor ศ.ดร.วารุณี หวัง , รศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล , ผศ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
Students
Pimchanok Sanguansak,  Chanita Somphorn, Sakonwan Horee, Pongsatorn Phonmol, Wachirawit Kosonsuratoom

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://drive.google.com/file/d/1r5-CIHnlHrO7Z_IcBUfsOP3o5DDkIwEZ/view?usp=sharing

รางวัลที่ 3 จำนวน รางวัลละ 3,000 หยวน ใช้ชื่อผลงาน  Bamboo Paviion Jeeb

Advisor ศ.ดร.วารุณี หวัง , รศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล , ผศ. ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

Students
นางสาวเฌอภัค ประจะเนย์,  นางสาวธนาวดี ศรีสุขเจริญยิ่ง,  นายภูพาน ปักโคทะกัง, นายวิทวัส โคตรบุรี, นายอภินันท์ โล่ห์สุวรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://drive.google.com/file/d/1gNMlk7S08x4qa3rwj4KgYwQwa30RKvwa/view?usp=sharing

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Faculty of Architecture Chiang Mai University
เผยแพร่ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top