แสดงความยินดีกับ นศ. สถาปัตย์ ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ ด้านจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ

“นายวรุตม์ พฤฒิธรรมกูล” ชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล กาลพฤกษ์ ด้านจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยนายวรุตม์ พฤฒิธรรมกูล ได้กล่าวขอขอบพระคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ในคณะ ไปจนถึงเพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญในการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและสาธารณประโยชน์นะครับ ในฐานะที่เคยทำงานสโมสรนักศึกษา คงต้องกล่าวเลยว่า เพื่อนๆ และน้องๆทุกคนที่เข้ามาทำกิจกรรม ล้วนมีจิตสาธารณะ มีการแบ่งเวลา การจัดการ รวมถึงการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนตนเอง หลายๆอย่างที่พวกเราได้ทำ จะไม่มีทางสำเร็จได้เลยครับ ถ้าไม่มีกำลังใจและกายที่อุทิศมาจากทุก ๆ คน ในวันนี้ผมจึงอยากขอบคุณและส่งต่อความภูมิใจนี้กลับคืนสู่เพื่อนๆทุกๆคนที่ล้วนมีจิตอาสา น้อง ๆ ทุกๆคนที่ร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยด้วยความน่ารักและจริงใจพี่ ๆ และอาจารย์ฝ่ายพัฒนา นศ ที่เป็นที่ปรึกษาคณาจารย์ในคณะทุก ๆ ท่านที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้กับผมเสมอมา ขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ สมาคมศิษย์เก่าของคณะที่ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์และช่วยเหลือในด้านกิจกรรมอาสาต่างๆที่ผ่านมา ขอบคุณกำลังใจจากคนรักและครอบครัว และท้ายที่สุดนี้ผมเชื่อเสมอว่าการได้รับความรักและโอกาสเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้เราเกิดกำลังใจในการส่งต่อและอยากที่จะมอบอะไรบางอย่างคืนให้กลับสังคม อย่างไรก็ตาม ผมขอให้รางวัลนี้เป็นภาพรวมความทรงจำดี ๆ ของผมกับทุก ๆ คนในชีวิตนักศึกษาที่อยู่ในรั้วคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณงามความดีทั้งหมด ขอมอบแด่คณะฯ คณาจารย์ ครอบครัวและผู้เป็นที่รักรอบข้าง ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ มีพลังกายและใจในการสานต่อ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ที่พวกเราได้รับมาครับ

 

ข้อมูล/ภาพ : https://dms.kku.ac.th/file/download/pub/60949

บทสัมภาษณ์ : นายวรุตม์ พฤฒิธรรมกูล

เผยแพร่ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top