คณะวิทย์ มข. มอบหนังสือ 55 ปี และมอบเงินสมทบการสร้างห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่อธิการบดี มข.

        6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าพบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร เพื่อมอบหนังสือ “55 ปี คณะวิทยาศาสตร์” แก่ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

        โดยการจัดทำหนังสือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสรุปเหตุการณ์ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลจากหนังสือ “30 ปี คณะวิทยาศาสตร์” เพื่อบอกเล่าประสบการณ์และความทรงจำในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนบทสัมภาษณ์จากคณาจารย์และศิษย์เก่า พร้อมภาพกิจกรรมต่าง ๆของคณะวิทยาศาสตร์

        โอกาสนี้ คณบดีเป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบการสร้างห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วย

 

Scroll to Top