เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ :   06 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายบริหา….

สำนักข่าว : facebook: มวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์

URL :             https://www.facebook.com/mctnewskk/posts/1635232366682591

 

Scroll to Top